Det var totalt fem kunstnere som stilte ut på denne utstillingen, alle med sine spennende
uttrykk i mange forskjellige materialer, og i bildeflatene manifesteres både lys og mørke.
Maleriene og tegningene reflekterer menneskers opplevelser. Naturen og dens materialer
forvandles magisk til levende billedflater. Stråler av lys blir til glitrende farger.

Kunstnerne på utstillingen:
Hildur Björnsdóttir, Gro Fraas, Mia Göran, Liv Berit Nyblin Løken, Bente Ridder-Nielsen

No items found.
apps