Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Kontakt oss

Kontakt oss, bli medlem og/eller aktivt medlem

Hvis du ønsker å bli medlem kan du sende oss melding, til venstre, med hvilket alternativ du
ønsker, f eks 1A.

Jeg ønsker å bli medlem

 1. Som medlem mottar du våre medlemsbrev (ca. 15 pr år) med invitasjon til gratis deltakelse på kunstnerbesøk, åpning av utstillinger, kunstreiser, temakvelder, foredrag, aktiviteter mm, i regi av Asker kunstforenng.
  Som medlem slipper du også å betale den lovpålagte kunstavgiften på 5%, ved kjøp av kunst
  på våre utstillinger, som overstiger kr 2000.
 2. Du kan velge mellom:
 3.  A: Enkeltmedlemskap: kr 350 pr år.
 4.  B: Familiemedlemskap: kr 550 pr år (da kan du ta med 1 person gratis).

Jeg ønsker å være aktivt medlem / frivillig

 1. Som Aktivt medlem, også kalt Frivillig, betaler du medlemskap, men deltar også i vårt arbeid.
  Du settes på en Frivillig-liste, og kontaktes når vi trenger hjelp, og/eller du forteller oss hva
  du vil bidra med.
  De frivillige kan delta med ulike oppgaver i forbindelse med utstillinger, som f eks vakt i
  galleriet. Det blir også arrangert «frivillig-kvelder» hvor dere møtes og vi utveksler ideer og
  erfaringer.

Meierisvingen 2, 1383 Asker