Sammen skaper vi aktivitet og opplevelser

Asker kunstforening består av et arbeidende styre, i tillegg til mange frivillige. Sammen
skaper vi aktivitet og inviterer til ulike kunstopplevelser.

Vårt formål er å bidra til å fremme interessen og forståelsen for kunst og kultur.

Vi ønsker å sette kunstmentalitet på agendaen, som handler om å åpne sinn og hjerte for
kunstens kraft, og la den berøre og berike livet på en meningsfull måte.

man and woman standing in front of painting in gallery
male statutes in room
male statutes in room
silhouette of people in cave
man in white thobe standing on black motorcycle

“Vi tror på å fremme kunst.”

01.
Grunnlagt i 1970

Vi har galleri i Meierisvingen 2. Vi arrangerer kunstutstillinger og har fokus på aktiviteter og prosjekt i samsvar med vedtektene.

02.
Vårt formål

Vårt formål er å bidra til å fremme interesse for kunst og kultur i Asker gjennom utstillinger, temakvelder, foredrag, kunstnerbesøk, kulturreiser, «kunst på kino» og diverse andre aktiviteter.

03.
Barn og unge

Barn og unge som publikumsgruppe skal vektlegges i foreningens ulike formidlingsprosjekt.​

04.
Kunstsamling

Asker kunstforening har også en kunstsamling. Samlingens verk utlånes til skoler, seniorsentre, sykehjem og andre offentlige bygninger i Asker.

Galleriet vårt presenterer et omfattende utvalg av kunst.