Kunsthistoriker Charlotte Dyrberg, ansatt ved Galleri Oxholm i Danmark, har beskrevet Lise Steingrims arbeid på følgende måte:
«Lise Steingrims rette linjer og tiltrekkende flater peker i hennes fortolkning av storbyens landskaper på overgangen fra natur til noe konkret og menneskeskapt. Likesom hun også sender beskueren på en reise tilbake til etterkrigsårenes funksjonalisme og arkitektur, som var kjennetegnet ved en effektiv og brukbar arkitektur med forenklede løsninger.

Steingrims malerier fremstår likesom arkitekturen, uten ornament og pynt. Effektive og presise i fargepalletten fremkaller de ideen om et enklere liv, som vi bl.a. kjenner fra modernisten Le Corbusier og hans berømte antropologiske og analytiske studie om den menneskelige bomaskinen i tettbefolkede, bymessige områder.»

Lise Steingrim (født 1969) bor og arbeider på Nesodden. Hun er utdannet ved Einar Granum Kunstfagskole (2010) og Statens Kunstakademi i Oslo ved avdelingen for maleri (2013). Hun har medvirket på solo- og gruppeutstillinger i Danmark, Italia, Norge og Tyskland, og er representert i en rekke toneangivende samlinger. Steingrim ble i 2019 tildelt stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og Namdalsstipendiet i 2020

No items found.
apps