Morten Løberg (f. 1953, Hamar) er fotograf og billedkunstner, bosatt i Oslo. Han er kjent for sin minimalistiske bildestil, og regnes som en ener på sitt område både i kunstnerisk og håndverksmessig forstand. Det er i år 40 år siden han hadde sin debututstilling i Asker kunstforening, og utstillingen I AM STANDING HERE TO SEE er et retrospektivt tilbakeblikk på over 40 års bildeproduksjon.

Morten Løberg sier selv om sitt arbeid: «Mennesket er ofte fraværende i mine arbeider. Likevel søker jeg å fortelle noe om menneskelige erfaringer. Mitt prosjekt er å trenge inn til kjernen av motivet ved å skrelle bort alle unødvendigheter. Selv om motivelementene er konkrete, og ikke minst virkelige, ønsker jeg samtidig å fortelle noe om menneskelige erfaringer og sårbarhet. Dette står sentralt i alt mitt arbeid.»

Han har deltatt på en rekke utstillinger i Norge og i utlandet, bl.a. på Høvikodden kunstsenter og Norsk museum for fotografi/Preus museum. I tillegg antatt på Høstutstillingen og Østlandsutstillingen flere ganger. Innkjøpt av Norsk kulturråd, Norsk museum for fotografi / Preus museum, Bibliothèque nationale (Paris), Oslo kommunes kunstsamlinger m.fl.

I 2011 ble han tildelt Ingrid Lindbäck Langaard stiftelses kunstnerstipend og i 2014 et fire måneders opphold i en av stiftelsens ateliérleiligheter i Paris. I 2013 ble han tildelt Fegerstenstiftelsens kunstnerstipend på kr 100 000. Det første stipendet han mottok var Norsk kulturråds debutantstøtte – til utstillingen i Asker kunstforening i 1980.

Utstillingen er støttet av Norske fagfotografers fond, Norske billedkunstneres vederlagsfond, Norsk fotografisk fond og Norsk kulturråd.

Velkommen!

No items found.
apps