Velkommen til utstillingsåpning 2. mars 2019 kl. 1500

       NåDa Asker – samtidskunst om ishistorikken.

NåDa er et prosjekt om samtidskunst og kulturarv for ungdom i alderen 12–18 år. Gjennom aktiv deltakelse skal ungdommer i samarbeid med en billedkunstner skape kunstprosjekter med utgangspunkt i lokale kulturminner. NåDa er initiert av Norske Kunstforeninger og består av prosjekter i 10 kunstforeninger landet rundt.

                                             Les mer om prosjektet https://www.kunstforeninger.no/prosjekter/naada/

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Islasting i Asker. Worm-Petersen, Severin. Teknisk museum.

I Asker startet prosjektet med Bondilia, en husmannsplass bebodd av husmenn, isarbeider og kunstnere tilbake til 1750. Våre funn ble presentert på en mindre utstilling høsten 2017. Av ulike grunner valgte vi å arbeide videre med ishistorikken i Asker, og vi beveget oss fra et hus som hadde vært bebodd av isarbeider med familie til et fellesminne i Asker.

Produksjon av is for eksportmarkedet hadde sin storhetstid i perioden 1850 – 1914. Isen ble produsert på naturlige og anlagte dammer, saget ut i blokker a 60 x 60 x 60 cm, og fraktet til isbaner før de ble sendt ned til fjorden og lagret i store ishus frem til sommeren. Seilskipene hentet isen som ble eksportert til England og andre land i Europa. Is ble en viktig næring og en betydelig eksportvare for Norge, en næring som sysselsatte norske og svenske arbeidere. På slutten av 1800-tallet var Norge verdens største eksportør av is, som hadde betydning for bl.a. næringsmiddelindustrien, bryggerier, fiskerier inntil kjøleteknologien ble utviklet etter 1. verdenskrig.

I prosjektet har vi inngått samarbeidsavtale med billedkunstneren Hilde Honerud. Hun er utdannet billedkunstner med MA fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Kunstakademiet og har i tillegg en BA i foto og film fra Napier University i England. Hilde Honerud har bred utstillingserfaring, undervisningskompetanse og har mottatt flere stipend. Hun er Årets Fylkeskunster i Buskerud i 2018.

Utstillingsperiode 2. - 24. mars 2019.

                                          NåDa er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Åpningstider 

GALLERI

 

Asker kunstforening har kunstutstillinger i ulike lokaler.

I juni 2022

på Heggedal Hovedgård,

Heggedalsbakken 23

Heggedal.

Åpent alle dager

1200 - 1600.

 

Vårt faste prosjektkontor ligger i Strøket 8, 2. etasje.

Postadresse:

Postboks 16, 1371 Asker

Kontakt:

akf@askerkunst.no

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle